info brandblussers

Info brandblussers

Brandblussers vormen een belangrijke schakel in de brandveiligheid van een gebouw. 85% van de branden wordt met een draagbare brandblusser geblust.
Daarom wordt er veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid, bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een blusapparaat. De projektering van brandblussers is maatwerk en afhankelijk van de brandrisico's.


Brandbeveiliging in zones

Als eerste moet het pand in verschillende zones worden verdeeld, dit is op basis van het brandrisico maar ook op het gebruik. De oppervlakte van een dergelijk zone bepaalt het aantal brandblussers dat minimaal aanwezig moet zijn.


De basis brandbeveiliging van uw pand

Uitgaande van een normaal brandrisico moet geplaatst worden:
-per 150m²  minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 6kg poeder of 6l schuim;
-per 225m²  minimaal 1 brandblusser met een inhoud van 9kg poeder of 9l schuim;
-minimaal 2 blustoestellen per zone;
-als een zone kleiner is dan 100m² voldoet men met 1 blustoestel van minimaal 6kg poeder of 6l schuim;
-de blustoestellen moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich maximaal op 20m loopafstand bevinden;


Additionele brandbeveiliging

Naast de brandblustoestellen voor de basis beveiliging worden aanvullende brandblussers geplaatst bij bijzondere risico’s zoals keukens, chemieopslag, machines en dergelijke.
Hiervoor kunt u ook brandblustoestellen met een inhoud kleiner dan 6 kilo of 6 liter, of koolzuursneeuwblussers gebruiken.


De plaatsing van brandblusser

Het is van belang dat een brandblusser altijd goed bereikbaar is, dus niet achter een deur ophangen. De bovenkant van de brandblusser moet op ongeveer 1m boven de vloer hangen.


Pictogrammen

Uw brandblusmiddelen moeten altijd zijn voorzien van pictogrammen, zo dat in geval van calamiteiten het duidelijk is waar welk blusmiddel hangt.


Welk type brandblusser heb ik nodig?

U hebt de keuze uit poeder, schuim of CO² brandblussers. Het type hangt af van het brandgevaar en de aanwezige elektronica.

Voor kantoren of vergelijkbare situaties worden in het algemeen schuimbrandblussers toegepast. Deze brandblussers hebben een zeer goed blusvermogen op vaste stoffen (A klasse) en zijn veilig te gebruiken bij elektronica, zoals computers, kopieermachines en faxen.

De poederblussers wordt normaal gesproken toegepast als het brandgevaar zeer hoog is of in ruimtes waar het poeder geen nadelig effect op heeft. U ziet ze vaak buiten bij benzinestations.

De C0² brandblusser is een speciale brandblusser die wordt geadviseerd in hoogwaardige technische ruimtes zoals serverruimtes.

Natuurlijk is dit een zeer beknopt advies en mocht uw situatie anders zijn kunt u altijd contact met EPS-Protection opnemen. Onze medewerkers van de binnendienst staan u graag en vakkundig te woord.
Natuurlijk is het mogelijk dat één van onze technische adviseurs een kijkje bij u komt nemen voor een advies op maat.

De keuze van het toe te passen blusapparaat is afhankelijk van het type brand dat geblust moet worden en de eigenschappen van het blusapparaat.
Elke blusser heeft zijn specifieke bluseigenschappen (brandklassen) Onderstaand een overzicht van de verschillende blussers en het doel waarvoor zij gebruikt kunnen worden.

 • Poederblussers (Brandklasse ABC)
 • Sproeischuimblussers (Brandklasse AB)
 • Koolzuursneeuwblussers (Brandklasse BCD)


BRANDKLASSEN

De branden die kunnen ontstaan zijn opgedeeld in brandklassen.
Men onderscheid de klassen A, B, C, D, E en F branden.

 • A Klasse brand: zijn veelal branden met vaste stoffen, die over het algemeen van organische aard zijn en waarbij de verbranding meestal gepaard gaat met de vorming
  van gloeiresten, o.a. hout, papier, textiel etc.
 • B Klasse brand: zijn branden van ontvlambare vloeistoffen of vaste stoffen die vloeibaar
  kunnen worden, o.a. benzine, alcoholen, diverse oplosmiddelen, plantaardige oliën en vetten.
 • C Klasse brand: zijn branden van gassen, hierbij kan men denken aan aardgas, propaan en Butaan.
 • D Klasse brand: zijn branden van metalen, o.a. natrium, aluminium en titanium.
 • E Klasse brand: elektrische branden (servers, schakelkasten, elektrische verdeelkasten, ...)
 • F Klasse brand: frituurbranden